artwroc redakcja tekstów, promocja sztuki
 

Niektóre z wykonanych i administrowanych stron na własnym serwerze i domenie artwroc.com

  Wykonane (przykłady)

Janusz Styczeń, poeta, dramatopisarz ‒ styczen.janusz.artwroc.com

Maria Groyecka-Ratajczak, artystka malarka – groyecka-ratajczak.artwroc.com

Urszula Benka, poetka, pisarka ‒ urszula.benka.artwroc.com

Waldemar Okoń, poeta, historyk sztuki – okon.waldemar.artwroc.com

Henryk Wolniak-Zbożydarzyc, poeta, filozof – wolniak.henryk.artwroc.com

Kazimierz Jasiński-Szela, artysta malarz – jasinski.szela.artwroc.com

Witold Liszkowski, artysta malarz – liszkowski.witold.artwroc.com

Jolanta Kasińska, artystka ceramik – kasinska.jolanta.artwroc.com

Janina Jadwiga Sarzyńska, artystka ceramik sarzynska.artwroc.com

Ryszard Waldemar Zamorski, artysta rzeźbiarz zamorski.artwroc.com

Adam Zaleski, prof. PWr zaleski.adam.artwroc.com

Paweł Zworski, prof. PWr zworski.pawel.artwroc.com

Janusz Jaroszewski, artysta malarz, pisarz ‒ jaroszewski.janusz.artwroc.com

ZPAP Okręg Wrocławski, 2010-2016 zpap.wroclaw.pl

Administrowane

Maria Kulesza, aszkło artystyczne – kulesza.maria.artwroc.com

Lev Stern, malarz, rzeźbiarz – levstern.artwroc.com

INDEKS    |    ARTYŚCI     |     TEKSTY    |     KONTAKT    |     kompetencje

Created by © kk