Z lewej obraz prof. Eugeniusza Józefowskiego, z prawej dzieła Mirka Antoniewicza, rzeźby ceramiczne,

Galeria Odwach, Wrocław 2011, fot. Maria Kulesza

tomiki, pisma, książki, katalogi promocja sztuki  |  filmy

INDEKS  |  sztuka  |  Teksty |  foto  |  KONTAKT   |  Oferta współpracy