artwroc redakcja tekstów, promocja sztuki

Oferta w zakresie

redakcji tekstów naukowych, literackich, o sztuce i innych

korekty tekstów: językowej, stylistycznej, ortograficznej itp.

redakcji tekstów, książek, katalogów zdalnie, na serwerze

 

Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy i Wydawców, Warszawa

 

Członek Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy, Bruksela

 

IFJ – International Federation of Journalists
FIJ – Fédération Internationale des Journalistes

Studia wyższe

Uniwersytet Wrocławski Wydział Filologiczny

Studia podyplomowe

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych: zarządzanie i marketing

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu: menedżer wyższego szczebla
 

Doświadczenie zawodowe m.in. jako

redaktor publikacji (od 1984)

Public Relations – kultura, sztuka, biznes

dziennikarz – nr leg. 10278

redaktor – praca na serwerze

wydawca publikacji
 

Praca – przykłady 
Stanowisko Projekty  |  Publikacje Info

redaktor, PR
grafik
, fotograf
dziennikarz
jedyny administrator
strony

Autorski projekt redakcyjno-
-fotograficzno-graficzny strony
ZPAP oraz jednoosobowa
realizacja wszystkich tematów

w latach 2010-2016, m.in.

  artyści (175 prezentacji)

  fotoreportaże (357)

  promocja sztuki (1910 niusów)

  wystawy (203)

a także umieszczanie na serwerze
i promocja

Autorska promocja sztuki: projekt, budowa, aktualizacje, prowadzenie, administrowanie jednoosobowo strony zpap w latach 2010-2016.

Promocja artystów, wystaw i innych bieżących działań w kulturze. Fotoreportaże. Praca zdalna na serwerze, 95 procent własnych zdjęć, administracja i promocja strony.

Uzyskałam bardzo dobrą oglądalność w 120 krajach, 4170 miejscowościach na świecie w latach 2011-2016.

W listopadzie 2016 strona decyzją Piotra Wieczorka prezesa ZPAP przeniesiona na prywatny serwer, zostały złamane warunki współpracy.

autorska
promocja sztuki

artwroc filmy o sztuce

issuu książki, katalogi

autorska
promocja artystów

Strony internetowe na domenie artwroc i na własnym serwerze

Artyści ‒ literaci, plastycy

redaktor
wydawca

Janusz Styczeń
Jednorożec oszalały

W przygotowaniu. Seria: Ocalić od zapomnienia.
 
Tomik przygotowany przez autora w 1973 roku,
 do teraz niewydany z powodu braku funduszy.

korekta, skład

korekta

"Format Literacki" nr 5/2018

"Format Literacki" nr 3/2018

Pismo literackie, Akademia Sztuk Pięknych Wrocław

redaktor

Janusz Styczeń, Lustro-sofista

Wydanie elektroniczne, online
Seria: Ocalić od zapomnienia.

redaktor tekstów
skład, wydawca, PR

Janusz Styczeń, Pani Wyrocznia II
wyd. II, 2017

Drugie zmienione wydanie tomiku.
S
eria: Ocalić od zapomnienia.

redaktor tekstów
skład, wydawca

autorka zdjęć, PR

Janusz Styczeń, Pani Wyrocznia
seria: Ocalić od zapomnienia
wyd. I, 2016

Tomik poety wrocławskiego zawiera wiersze nigdy niepublikowane, publikowane tylko w pismach artystyczno-literackich oraz wiersze z tomiku
Lustro-sofista
(1966).

redaktor tekstów
skład
wydawca
PR

Adam Zaleski, Zabierajcie się
ze wszystkim – pojedziecie!

Lwów, Kazachstan, Wrocław

wyd. I, 2017, wyd. II, 2018

Książkę tę poświęcam mojemu Ojcu i wszystkim jego współtowarzyszom, polskim jeńcom wojennym, a także wszystkim tym, którzy byli zmuszeni bezpowrotnie opuścić swoje rodzinne gniazda. A. Zaleski.

redaktor tekstów
skład
wydawca, PR

Adam Zaleski, Wspomnienia lwowskie, kazachstańskie i inne

wyd. I, 2014; wyd. II, 2015

Adam Zaleski (ur. 1928) lwowianin, sybirak, fototechnik. Emerytowany profesor zwyczajny nauk technicznych, wieloletni pracownik naukowy i dydaktyczny Politechniki Wrocławskiej: zaleski.adam.artwroc.com

redaktor tekstów
skład

65-lecie ZPAF we Wrocławiu, 2011

Publikacja posympozjalna zawiera wystąpienia w ramach dyskusji panelowej z okazji jubileuszu.

właściciel

Działalność gospodarcza
Redakcja artwroc (2011-2015)

Realizacja zleceń redakcyjnych i innych wg kompetencji oraz doświadczenia.

redaktor merytoryczny i graficzny publikacji

redakcja książki

50 lat PPWK i 80 lat Książnicy Atlas

PPWK, Wrocław-Warszawa 2001

Przygotowanie – pod względem merytorycznym, językowym i graficznym w formie monografii jubileuszowej publikacji Polskiemu Przedsiębiorstwu Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera S.A. w Warszawie.

sekretarz redakcji
dziennikarz

redaktor tekstów

Dolnośląskie Wydawnictwo Naukowe, Redakcja "Business Kontakt International"

Wrocław, Warszawa, Berlin
(1999-2001)

Prace administracyjne związane z prowadzeniem redakcji. Współpraca z kluczowymi firmami i urzędami w Polsce i ich promocja. Opracowania redakcyjne, korekta, pisanie tekstów: biznes, gospodarka, kultura. Koordynacja wydań pisma "Business Kontakt International" oraz pracy dziennikarzy i grafików.

korekta tekstów

"Gazeta Wyborcza", Dział Promocji, Dolny Śląsk (1997-2001)

Korekta tekstów w Dziale Promocji.

korekta językowo-
-stylistyczna tekstów

Akademia Sztuk Pięknych "Format Artystyczny", Wrocław (1994-1997, 2009

Współpraca z redakcją artystycznego pisma "Format", około 20 ark. wydawn. każdy numer.

starszy inspektor publikacji naukowych

Akademia Rolnicza – obecnie Uniwersytet Przyrodniczy, Wydawnictwo Naukowe,

Wrocław (1984-1988)

Prace administracyjne i kontrolne związane z działalnością wydawniczą. Pełnienie  funkcji sekretarza Kolegium Redakcyjnego. Nadzorowanie przygotowania do druku publikacji (serii), m.in. rozprawy habilitacyjne, zeszyty naukowe, skrypty. Współpraca z autorami, recenzentami, tłumaczami, innymi uczelniami, drukarniami.

 

Ogólne informacje

zainteresowania: sztuka, biznes, gospodarka

zdolności organizatorskie

obsługa komputera w systemach MAC, PC

znajomość programów graficznych

znajomość zasad tworzenia i rozbudowywania stron internetowych

znajomość zasad składu publikacji do druku – DTP

adiustacja tekstów wg najnowszych ustaleń Rady Języka Polskiego

praca zdalna na serwerze

 

Szkolenia

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna, 2019

Partycypacja przedstawicieli związków zawodowych i organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa,
   współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój,
2018

E-marketing (SEO, SEM), luty-maj 2012
Komunikacja i negocjacje – szkolenie z cyklu Profesjonalizacja Trzeciego Sektora
, 2011
Kultura 2007-2013 – dofinansowanie projektów ze źródeł unijnych
, 2011
Europa – szansa dla kultury, finansowanie przedsięwzięć kulturalnych ze źródeł unijnych
, 2003

Kursy

Kompleksowa obsługa biura, w tym: prawo pracy, kadry, księgowość, płace, 2006

Obsługa Linuksa – Politechnika Wrocławska, 2004

Grafika komputerowa w standardach unijnych, 2003

 


INDEKS     |   KONTAKT  |    kompetencje

Created by © kk