Oferta w zakresie

redakcji tekstów naukowych, literackich, o sztuce i innych

korekty tekstów: językowej, stylistycznej, ortograficznej itp.

redakcji tekstów, książek, katalogów zdalnie, na serwerze

Studia wyższe

Uniwersytet Wrocławski Wydział Filologiczny, filologia polska

Studia podyplomowe

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych: zarządzanie i marketing  

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, menedżer wyższego szczebla

Doświadczenie zawodowe m.in. jako

redaktor publikacji (od 1984)
Public Relations – kultura, sztuka, biznes
dziennikarz – nr leg. 10278
redaktor internetowy – praca na serwerze

Praca zawodowa – przykłady

Stanowisko

Projekty  |  Publikacje

Info

autorska
promocja sztuki

g+/artwroc filmy o sztuce

g+/albumy prac artystów

issuu książki, katalogi

g+/artwroc ‒ sztuka

autorska
promocja artystów

Strony internetowe na domenie artwroc i na własnym serwerze

Artyści ‒ literaci, plastycy

redaktor

wydawca

Janusz Styczeń, Milczący księżyc

W przygotowaniu. Seria: Ocalić od zapomnienia.

redaktor

Janusz Styczeń, Lustro-sofista

Wydanie elektroniczne do czytania online
Seria: Ocalić od zapomnienia.

redaktor tekstów
skład, wydawca, PR

Janusz Styczeń, Pani Wyrocznia II
wyd. II, 2017

Drugie zmienione wydanie tomiku.
S
eria: Ocalić od zapomnienia.

redaktor tekstów
skład, wydawca

autorka
zdjęć, PR

Janusz Styczeń, Pani Wyrocznia
seria: Ocalić od zapomnienia
wyd. I, 2016

Najnowszy tomik poety wrocławskiego zawiera wiersze nigdy niepublikowane, publikowane tylko w pismach artystyczno-literackich oraz wiersze z tomiku "Lustro-sofista" (1966).

redaktor tekstów
skład
wydawca
PR

Adam Zaleski, Zabierajcie się
ze wszystkim – pojedziecie!

Lwów, Kazachstan, Wrocław

2017

Książkę tę poświęcam mojemu Ojcu i wszystkim jego współtowarzyszom, polskim jeńcom wojennym, bestialsko zamordowanym z rozkazu Stalina w 1940 roku przez oprawców z sowieckiej policji politycznej NKWD, a także wszystkim tym, którzy wskutek obłędnych decyzji polityków byli zmuszeni bezpowrotnie opuścić swoje rodzinne gniazda. A. Zaleski.

redaktor tekstów
skład
wydawca
PR

Adam Zaleski, Wspomnienia lwowskie, kazachstańskie i inne

wyd. I 2014

wyd. II 2015

Adam Zaleski (ur. 1928) lwowianin, sybirak, fototechnik. Emerytowany profesor zwyczajny nauk technicznych, wieloletni pracownik naukowy i dydaktyczny Politechniki Wrocławskiej: zaleski.adam.artwroc.com

redaktor tekstów
skład

65-lecie ZPAF we Wrocławiu, 2011

Publikacja posympozjalna zawiera wystąpienia w ramach dyskusji panelowej z okazji jubileuszu.

redaktor
grafik

dziennikarz, PR
fotograf
administrator strony

Autorski projekt redakcyjno-
-fotograficzno-graficzny strony ZPAP oraz realizacja wszystkich tematów w latach
2010-2016, m.in.
- artyści (175 prezentacji)

- fotoreportaże (2006-2016)

- promocja sztuki (2011-2016)

- wystawy (2001-2016)

Od grudnia 2016 strona decyzją Piotra Wieczorka prezesa ZPAP przeniesiona na prywatny serwer. Zakończyłam więc współpracę.

Autorska promocja sztuki: projekt, budowa, aktualizacje, prowadzenie, administrowanie jednoosobowo strony www.zpap.wroclaw.pl  Promocja artystów, wystaw i innych bieżących działań w kulturze. Fotoreportaże. Praca zdalna na serwerze, 95 procent własnych zdjęć, administracja i promocja strony. Uzyskałam dobrą oglądalność w 120 krajach, 4170 miejscowościach na świecie w latach 2012-2016.
Strona obecnie jest zniszczona: wpisy pełne błędów, szerokość strony zakłócona/rozsypana.

właściciel

Działalność gospodarcza
Redakcja
art
wroc (2011-2015)

Realizacja zleceń redakcyjnych i innych wg kompetencji oraz doświadczenia.

redaktor merytoryczny i graficzny publikacji

PPWK: 50 lat PPWK i 80 lat Książnicy Atlas

Warszawa 2001

Przygotowanie – pod względem merytorycznym, językowym i graficznym oraz projekt zawartości w formie monografii  jubileuszowej publikacji dla Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera S.A.

sekretarz redakcji
dziennikarz

redaktor tekstów

Dolnośląskie Wydawnictwo Naukowe, Redakcja Business Kontakt International (1999-2001)

Prace administracyjne związane z prowadzeniem redakcji. Współpraca z kluczowymi firmami i urzędami w Polsce i ich promocja. Opracowania redakcyjne, korekta, pisanie tekstów: biznes, gospodarka, kultura. Koordynacja wydań pisma Business Kontakt International oraz pracy dziennikarzy (Wrocław, Warszawa, Berlin) i grafików.

korekta tekstów

"Gazeta Wyborcza", Dział Promocji, Dolny Śląsk (1997-2001)

Korekta tekstów w Dziale Promocji.

korekta językowo-stylistyczna tekstów

Akademia Sztuk Pięknych Redakcja "Format", Wrocław (1994-1997), 2009

Współpraca z redakcją artystycznego pisma "Format", około 20 ark. wydawn. każdy numer.

starszy inspektor publikacji naukowych

Akademia Rolnicza – obecnie Uniwersytet Przyrodniczy, Wydawnictwo Naukowe, Wrocław (1984-1988)

Prace administracyjne i kontrolne związane z działalnością wydawniczą. Pełnienie  funkcji sekretarza Kolegium Redakcyjnego. Nadzorowanie przygotowania do druku publikacji (serii), m.in. rozprawy habilitacyjne, zeszyty naukowe, skrypty. Współpraca z autorami, recenzentami, tłumaczami, innymi uczelniami, drukarniami.

 

Ogólne informacje

zainteresowania: sztuka, biznes, gospodarka

zdolności organizatorskie

obsługa komputera w systemach MAC, PC

znajomość programów graficznych

znajomość zasad tworzenia i rozbudowywania stron internetowych

znajomość zasad składu publikacji do druku – DTP

adiustacja tekstów wg najnowszych ustaleń Rady Języka Polskiego

praca zdalna na serwerze

 

Szkolenia

E-marketing (w tym SEO), luty-maj 2012
Komunikacja i negocjacje – szkolenie z cyklu Profesjonalizacja Trzeciego Sektora, 2011
Kultura 2007-2013 – dofinansowanie projektów ze źródeł unijnych, 2011
Europa – szansa dla kultury, finansowanie przedsięwzięć kulturalnych ze źródeł unijnych, 2003

Kursy

Kompleksowa obsługa biura, w tym: prawo pracy, kadry, księgowość, płace, 2006

Obsługa Linuksa – Politechnika Wrocławska, 2004

Grafika komputerowa w standardach unijnych, 2003

 


INDEKS     |   KONTAKT  |    kompetencje